LSP verbetert kwaliteit van zorg – de hele ANW toegang tot het LSP-

Een interview met huisarts Eric Warmenhoven over zijn ervaringen met het LSP op de huisartsenpraktijk

 “Verhoging van de kwaliteit van zorg”; zo noemt Eric Warmenhoven, praktijkhoudend huisarts in Den Haag, het delen van patiëntgegevens binnen het Landelijk Schakelpunt (LSP). Smash neemt sinds een jaar een actieve rol op zich binnen de landelijke uitrol van het LSP onder huisartsenpraktijken en apotheken. Tijd om eens in de praktijk te toetsen hoe het werken met het LSP wordt ervaren in de huisartsenpraktijk; Eric deelt zijn ervaringen met het LSP op de praktijk graag met Smash.

Kwaliteit van zorg
Het LSP levert voor de huisartsenpraktijk van Eric vooral voordeel op in de ANW uren. Als ik telefoonarts ben en ik kan het LSP opvragen en patiëntendossiers inzien, dan levert dat kwaliteit van zorg op.” Eric: “Niet alleen de kwaliteit van zorg verbetert maar ook het gebruiksgemak voor jezelf neemt toe. Alle gegevens die worden ingevoerd komen terug in je eigen patiëntendossier.” Je kunt overigens pas medische gegevens van een patiënt beschikbaar stellen aan andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Dit heet opt-in. Wanneer een patiënt toestemming geeft, worden de volgende gegevens beschikbaar gesteld voor de huisartsenpost. De post is werkzaam in de avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen (ANW uren).

“Een waarnemend huisarts die jouw patiënt op de huisartsenpost behandelt vult het dossier aan van jouw patiënt waardoor het actueel blijft”, zegt Eric. Hij vindt dat de eigen huisarts dossierhouder is en blijft van zijn patiënt maar een open en beschikbaar dossier voor andere zorgverleners biedt zeker meerwaarde. De patiënt moet daar echter toestemming voor geven “en dat organiseren is veel werk”, zegt hij. Eric: “Ik vind het de plicht van een huisarts het dossier van de patiënt goed bij te houden; op deze manier schep je een goede basis en werk je met elkaar aan een actueel dus veilig patiëntendossier. Zo word je mede behandelaar van elke patiënt”, aldus Eric.

Ook bij waarneming die je doet op de huisartsenpost is het kunnen opvragen van het patiëntendossier een verbetering van de kwaliteit van zorg; zo kan Eric: “In het dossier kijken van patiënten met meer dan een bloedneus.”

Bij waarneming van de eigen praktijk bestaan deze voordelen ook. Eric: “Als mijn praktijk wordt waargenomen wil ik dat mijn collega’s het dossier kunnen inzien vanwege de professionele samenvatting en de actuele medicatie. Wat zij vervolgens vaststellen komt rechtstreeks in mijn patiëntendossier. Het gehele consult staat dan op naam van de waarnemer, na mijn akkoord, in het dossier!”

Kosten of baten
“Weinig financiële investering levert veel rendement op”, aldus Eric. De huisarts betaalt de HIS leverancier eenmalige kosten voor de aansluiting op het LSP en doorlopende kosten voor de updates die het LSP systeem moet draaien op het HIS. De kosten zijn HIS afhankelijk. De huisarts ontvangt op drie momenten in het jaar de uitbetaling van de vergoedingen (31 mei, 30 september en 31 december). Binnen twee maanden na deze data vindt de uitbetaling van de berekende vergoedingen plaats. “Het kost moeite en tijd”, zegt Eric maar financieel kost het nauwelijks iets.

De vergoedingen vanuit vZVZ zijn berekend naar tijd en energie om de toestemmingsvraag te stellen. De vergoedingsregeling van ZN en LHV wordt uitgevoerd door vZVZ Derdengelden.

In de praktijk werkt het heel eenvoudig: “Wilt u toestemming geven ja of nee?”, vraagt de doktersassistente aan de balie. De patiënt moet wel volledig worden voorgelicht en een weloverwogen keuze maken. De brochure dient verplicht meegegeven te worden. “De opt-in ja/ nee wordt in het systeem geregistreerd, veel HIS ’en melden automatisch aan, en daarmee wordt een reële vergoeding snel verkregen”, aldus Eric.

Patiënten motiveren
Toestemmingen die binnen komen voert de assistent van Eric direct in. 1800 van de 2500 patiënten binnen zijn praktijk hebben zo de afgelopen twee jaar hun opt-in afgegeven. Patiënten die nog niet zijn geregistreerd worden door de assistente aan de balie bevraagd. Eric: “Dit is de meest logische en snelle manier van bevragen omdat de assistente toch al het dossier opent waarin direct te zien is of de patiënt opt-in heeft afgegeven of niet.” Eric: “De eerste stap is om mensen ‘ja’ te laten zeggen en dat doe je aan de balie waarop ook het foldermateriaal van vZVZ staat, zodat je de patiënt bij binnenkomst hier direct op kunt wijzen.”

Wanneer je toestemming vraagt aan de patiënt voor de uitwisseling van zijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt moet de patiënt precies weten waar hij of zij toestemming voor geeft. Daarom is de zorgverlener verplicht de patiënt vooraf de voorlichtingsfolder van Volgjezorg te overhandigen. Belangrijk hierbij is dat als de zorgverlener het voorlichtingsmateriaal van vZVZ gebruikt, je zeker weet dat je voldoet aan alle eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eric: “De meeste opt-ins verkrijg je aan de balie bij binnenkomst; weinig effort, hoog rendement.”

Eric: “Leg de folder in de wachtkamer en op de balie bij binnenkomst, spreek de patiënt aan bij het openen van het dossier en het effect is: 2/3 vullen van je populatie. Een eyeopener voor ons was, toen we onderzochten waarom een bepaald gedeelte van onze patiëntenpopulatie geen opt-in had afgegeven, het aantal kinderen. Kinderen worden vaak vergeten maar ook zij hebben natuurlijk een patiëntendossier waarin het opt-in ja/ nee moet worden aangevinkt.” Voor kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van toestemming:

  • Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder of voogd toestemming geeft;
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geven zowel de ouder of voogd als het kind zelf toestemming;
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Eric: “Zo bleven er uiteindelijk nog maar een paar honderd patiënten die geen toestemming afgegeven hadden. Die laatste 10% hebben we gebeld (300); onze inspanningen hebben ertoe geleid dat slechts 2% van onze patiënten geen opt-in heeft afgegeven en dat is omdat ze dat echt niet willen.”

Acties combineren
“Niet alleen aan de balie de toestemming vragen is voldoende; je hebt ook ondersteunende acties nodig”, aldus Eric. “Zo is de griepactieperiode een mooi moment van het jaar om de toestemmingsvraag te stellen. Wij hebben de patiënten een brief gestuurd waarin we verwezen naar de toestemmingsvraag. Bij de brief zat ook de toestemmingsfolder. Dit hebben we de afgelopen twee jaar zo gedaan”, zegt Eric. “Ook zetten we: ‘Ik geef toestemming.nl’ in:” https://www.ikgeeftoestemming.nl/.

Eric: “Patiënten kunnen mij ook direct mailen als ze de folder hebben meegenomen om er thuis nog even over na te denken. We geven ze mee dat ze voor zichzelf en de kinderen dit, op mijn praktijkadres, kunnen doorgeven, niet per mail of telefonisch. Bijkomend voordeel is dat je zo het emailadres van de patiënt krijgt.”

Patiënt kijkt mee
Via www.volgjezorg.nl kunnen patiënten opvragen wat er van het patiëntendossier is opgevraagd middels het LSP en door wie. Een zorgverlener mag alleen het LSP raadplegen als er een behandelrelatie bestaat tussen hem/ haar en de patiënt, de gegevens nodig zijn voor de behandeling en als de patiënt toestemming heeft gegeven.

De privacy van de patiënt is afgedicht vanwege de toestemming die de patiënt persoonlijk heeft gegeven. De organisaties/ zorgverleners die deze gegevens opvragen en privacy gegevens delen hebben een verwerkingsovereenkomst getekend.

Eric: “Laatst had ik weer zo’n voorbeeld van een patiënt waarbij het handig geweest zou zijn als hij aangemeld was geweest op het LSP. Aan het einde van de middag werd een verslag van een zekere patiënt met een verhoogde d-dimeer doorgebeld aan Smash Huisartsenpost. De dienstdoende huisarts van die avond moest deze patiënt later in de avond zien te bereiken. De patiënt was echter niet bereikbaar, zijn eigen huisarts ook niet. Er was geen dossier in het LSP op te vragen; er was slechts een adres van de patiënt te vinden. De politie moest worden ingeschakeld om naar het huisadres van de patiënt te gaan om te melden dat hij direct de huisarts moest bellen. Nadat hij dit had gedaan bleek hij direct zich te moeten melden op de SEH. Indien er een dossier op te vragen was geweest van deze patiënt dan hadden we direct actie kunnen ondernemen. Een stukje kwaliteit van zorg voor jouw patiënt en voor jouw collega’s dat het LSP open staat.”

Nog veel te winnen
Het LSP in de praktijk vraagt enige investering in tijd; “dat wil je niet als huisarts”, geeft Eric aan. “Je wilt dat iemand je ondersteunt bij het ‘verwerken’ van het aantal opt ins. Dat niet alleen de huisarts vraagt om een opt-in aan de patiënt maar dat ook Smash dat doet op het moment dat de patiënt op de post komt en een HIS voor iedereen zou ook al een hoop gemak opleveren.”

Het LSP maakt samenwerking mogelijk tussen de zorgverleners bij Smash in de ANW uren en de huisartsenpraktijken overdag. De zorg sluit hierdoor overdag en ’s avonds beter aan op elkaar en de kwaliteit van zorg wordt verbeterd.

In de toekomst zou Eric graag zien dat ook lab-uitslagen uit het ziekenhuis dossier en röntgen foto’s uit het ziekenhuis dossier op te vragen zijn door de huisarts binnen het LSP.

vZVZ werkt vanaf begin 2018 aan de LSP koppeling met het ziekenhuis; zodat niet alleen apotheken maar ook specialisten samen met huisartsen kunnen werken met één actueel medicatie overzicht. “De hele ANW keten toegang tot het LSP; dat zou helemaal een kwaliteitsverbetering opleveren”, aldus Eric.

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna