Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de huisartsendienst SMASH, of een punt ter verbetering aan ons wilt melden. Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren en onze organisatie de kans geeft om daar waar nodig bij te sturen.

De klachtenafhandeling kent een formele en een informele procedure. U kunt op het digitale formulier aangeven welke manier uw voorkeur heeft.

Informele procedure /signaal

Indien u uw melding wenst af te geven als signaal, zal uw melding worden doorgestuurd naar de functionaris patiëntveiligheid van SMASH. Deze functionaris zal de melding binnen de organisatie bespreken teneinde leerpunten te ontdekken en verbeteringen door te voeren.

Formele procedure/klacht

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de behandeling van uw zorgverlener (SMASH). Als u een klacht hebt, kan er bemiddeld worden tussen u en degene tegen wie uw klacht zich richt. Met als doel uw klacht naar tevredenheid af te handelen. U zal hierbij begeleiding ontvangen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Van deze diensten kunt u gratis gebruik maken.

Een klacht of signaal indienen

U moet uw klacht of signaal schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u het formulier op deze pagina gebruiken of een brief per post sturen. Om uw klacht/signaal goed in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat u duidelijk omschrijft waarover uw klacht/signaal gaat. Geef daarom zo feitelijk mogelijk neer wat uw klacht/signaal is en wanneer de gebeurtenis waarover u niet tevreden bent plaatsvond. Vermeld a.u.b. uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Stuur uw brief naar:
Klachtenregeling Stichting Mobile Artsen Service Haaglanden (SMASH)
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Procedure

Meer informatie over de procedure en de afhandeling van uw klacht leest u in de klachtenregeling van SMASH.

Klachten-/signaleringsformuler
Gegevens melder
De melding gaat over uw kind, familielid of relatie
Melding

Ik wil een kopie van dit formulier ontvangen
Ik verleen de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden toestemming tot inzage in de voor de melding relevante medische gegevens

Openingstijden


Maandag t/m Donderdag

17.00 - 08.00 uur
Weekend Vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur
Feestdagen vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00 uur de dag erna