Over ons

Waarom bestaat Smash

Goede zorg leveren voor al degenen die het op dat moment echt nodig hebben, dat is de kern van wat wij willen bieden. Smash gelooft dat de huisarts die de persoonlijke achtergrond en situatie van de patiënt kent de beste zorg kan leveren, omdat hij/zij het best in staat is verbanden te leggen en het meest handelt vanuit een bestaande vertrouwensrelatie.  Smash richt zich op die zorgvragen die tijdens de diensturen behandeld moeten worden en geen uitstel dulden.

Hoe doet Smash dat

Om goede zorg te leveren aan al diegenen die het op dat moment echt nodig hebben dient er onderscheid gemaakt te worden naar de aard van de hulpvraag waarmee wij benaderd worden. Zorgprofessionals koppelen de hulpvraag van de patiënt door middel van triage aan een urgentiecode. Bij het vaststellen van de urgentie spelen niet alleen zuiver medisch inhoudelijke criteria een rol, ook het wegnemen van ongerustheid en paniek zien wij als een wezenlijk onderdeel van de huisartsgeneeskundige spoedzorg. Deze huisartsgeneeskundige spoedzorg is integer, respectvol en professioneel.

Wat is Smash

Smash is de toegangspoort tot medisch noodzakelijke huisartsenzorg in de regio Haaglanden buiten de reguliere openingstijden van de huisartspraktijk. Smash geeft een adequaat antwoord op alle hulpvragen. Daarbij hanteert Smash een professionele triage-methodiek, waarbij de hulpvragen beoordeeld worden op urgentie en benodigde zorg. Een deel van de zorgvragen wordt op deze wijze teruggeleid naar de eigen huisartspraktijk indien dat verantwoord is.

Smash staat voor de Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden. Het is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Smash regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden. Elke dag tussen 17.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's morgens; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen.

Jaarbericht 2013

Jaarbericht 2014

Jaarbericht 2015

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 - 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna