Bellen met Smash

Als u belt, krijgt u een doktersassistent aan de lijn. Deze is opgeleid om uw zorgvragen te beoordelen. De doktersassistent zal samen met u bepalen wat op dat moment de beste zorg voor u is. Zo nodig bespreekt de assistent uw klacht met de dienstdoende huisarts.

Juist bij spoedeisende zorgvragen is het belangrijk dat u snel de juiste hulp krijgt. Wij kunnen het snelst telefonisch vaststellen wat u nodig heeft. Als u eerst belt, bepaalt de doktersassistent samen met u wat op dat moment de juiste zorg is voor u. Misschien is het niet nodig dat u naar de huisartsenpost komt en bent u geholpen met een advies. De doktersassistent schat tijdens het telefoongesprek ook in of u met voorrang geholpen moet worden.

Advies

Soms zal de doktersassistent u een advies geven over wat u zelf kunt doen totdat u weer bij uw huisarts terecht kunt. De assistent is getraind in het zelfstandig afhandelen van een aantal klachten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende huisarts. Als dat nodig is, legt de doktersassistent uw klacht voor aan de huisarts. Het medisch advies van een doktersassistent wordt achteraf altijd beoordeeld door de dienstdoende huisarts.

Afspraak

Als uw klacht niet kan wachten, maakt de doktersassistent een afspraak voor:

  • een telefonisch consult;
  • een consult op 1 van de huisartsenposten;
  • een visite.

Neem bij een afspraak voor een consult altijd een geldig identiteitsdocument mee (uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Levensbedreigend

Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, zal de doktersassistent meteen een ambulance laten komen. Smash heeft ook een speciale dienstauto waarmee de dienstdoende huisarts snel naar u toe kan komen.

Vragen

De doktersassistent vraagt naar uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en leeftijd. Ook wordt gevraagd naar:

  • uw klacht(en);
  • uw medicijngebruik;
  • uw temperatuur (bij vermoedens van koorts);
  • de naam van uw huisarts;
  • uw verzekeringsgegevens (de naam van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer);
  • uw burgerservicenummer (BSN, u vindt dit nummer op uw verzekeringsbewijs of op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Bij het telefoongesprek volgen we vaste en veilige procedures, vastgelegd in standaarden, opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 - 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna