Voordat u belt...

De triagist zal u een aantal conform de Nederlandse Triage Standaard (NTS) stellen om de urgentie van uw gezondheidssituatie te beoordelen. Zorg dat u de gegevens van uzelf, of degene waarover u belt, bij de hand hebt.

Belangrijk!

  • Zorg dat u zowel de naam als de dosering weet van alle medicijnen die u of de patiënt gebruikt.
  • Neem in geval van koorts de temperatuur met een thermometer op.
  • Belt u over iemand anders? Houd dan het telefoonnummer en adres van de patiënt bij de hand.
  • Zorg dat u de beschikking heeft over het Burgerservicenummers (BSN) van diegene die zorg nodig heeft. Het BSN vindt u op uw identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Vragen

De triagist vraagt naar uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en geboortedatum. Ook wordt gevraagd naar:

  • uw klacht(en);
  • uw medicijngebruik;
  • uw temperatuur (bij vermoedens van koorts);
  • de naam van uw huisarts;
  • uw burgerservicenummer (BSN).Dit nummer staat u op uw verzekeringsbewijs of op uw identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Als u geen BSN kunt doorgevenof u bent woonachtig in het buitenland, krijgt u een rekening volgens vaststaande tarieven toegezonden.

Bij het telefoongesprek volgen we vaste en veilige procedures, vastgelegd in standaarden, opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 - 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna