Voordat u belt...

De doktersassistent zal u een aantal vragen stellen om uw gezondheidssituatie te beoordelen. Zorg dat u de gegevens van uzelf, of degene waarover u belt, bij de hand hebt.

Belangrijk!

  • Zorg dat u zowel de naam als de dosering weet van alle medicijnen die u of de patiënt gebruikt.
  • Neem in geval van koorts de temperatuur met een thermometer op.
  • Belt u over iemand anders? Houd dan het telefoonnummer en adres van de patiënt bij de hand.
  • Zorg dat u ook de verzekeringsgegevens (de naam van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer) én het Burgerservicenummers (BSN) van u of de patiënt weet. Het BSN vindt u op uw verzekeringsbewijs of op uw identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Vragen

De doktersassistent vraagt naar uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en leeftijd. Ook wordt gevraagd naar:

  • uw klacht(en);
  • uw medicijngebruik;
  • uw temperatuur (bij vermoedens van koorts);
  • de naam van uw huisarts;
  • uw verzekeringsgegevens (de naam van uw verzekeraar en uw verzekeringsnummer);
  • uw burgerservicenummer (BSN).Dit nummer staat u op uw verzekeringsbewijs of op uw identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Als u geen verzekeringsnummer en/of een BSN kunt doorgeven, krijgt u een rekening volgens vaststaande tarieven toegezonden.

Bij het telefoongesprek volgen we vaste en veilige procedures, vastgelegd in standaarden, opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Werkwijze

 

Openingstijden


Maandag t/m Donderdag

17.00 - 08.00 uur
Weekend Vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur
Feestdagen vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00 uur de dag erna