HKH, ELZHA en Smash tekenen intentieverklaring voor verdergaande samenwerking

In de regio Haaglanden is een aantal huisartsenorganisaties dat zich bezighoudt met de organisatie en ondersteuning van een groot aantal huisartsen(praktijken) en de hiermee samenhangende activiteiten. De Huisartsenkring Haaglanden (HKH) behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Haaglanden en is onderdeel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) is een ketenorganisatie voor de zorg aan chronisch zieken. De Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (Smash) is de Haagse huisartsendienstenstructuur die de spoedeisende zorg van huisartsen buiten kantoortijden regelt en levert.

HKH, ELZHA en Smash hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om tot een geïntegreerde vorm van samenwerking te komen.

In navolging van de ondertekening van de intentieverklaring heeft de Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie (SHOP), een facilitaire organisatie die onder meer huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) ondersteunt bij de zorg voor mensen met psychische problemen, zich bij dit initiatief aangesloten.

HKH, SHOP, ELZHA en Smash gaan de komende maanden verkennen hoe zij de samenwerking verder juridische en bestuurlijke vorm kunnen geven.

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna