HKH, ELZHA en Smash tekenen intentieverklaring voor verdergaande samenwerking

In de regio Haaglanden is een aantal huisartsenorganisaties dat zich bezighoudt met de organisatie en ondersteuning van een groot aantal huisartsen(praktijken) en de hiermee samenhangende activiteiten. De Huisartsenkring Haaglanden (HKH) behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Haaglanden en is onderdeel van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA) is een ketenorganisatie voor de zorg aan chronisch zieken. De Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden (Smash) is de Haagse huisartsendienstenstructuur die de spoedeisende zorg van huisartsen buiten kantoortijden regelt en levert.

HKH, ELZHA en Smash hebben onlangs een intentieverklaring ondertekend om tot een geïntegreerde vorm van samenwerking te komen.

In navolging van de ondertekening van de intentieverklaring heeft de Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie (SHOP), een facilitaire organisatie die onder meer huisartsen en praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) ondersteunt bij de zorg voor mensen met psychische problemen, zich bij dit initiatief aangesloten.

HKH, SHOP, ELZHA en Smash gaan de komende maanden verkennen hoe zij de samenwerking verder juridische en bestuurlijke vorm kunnen geven.

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 – 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna