Hadoks

Hadoks van start
Op 1 januari jl. is Hadoks (Haaglandse dokters) van start gegaan, de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen in de regio Haaglanden.

Smash Huisartsenpost, Zorggroep ELZHA, SHOP en een deel van de activiteiten van de HKH zijn samengevoegd tot ‘Hadoks’. Door de samenvoeging kan nog beter gewerkt worden aan het versterken en ondersteunen van de huisartsenzorg, de patiëntenzorg en het opleiden van zorgprofessionals.

De concentratie van de activiteiten stelt Hadoks in staat om alle mogelijkheden voor onderlinge samenwerking volledig te benutten. De meerwaarde van de samenwerking is vooral gelegen in:
a. Eén aanspreekbare organisatie zijn voor alle partners in de regio
b. (gelijk) Gericht werken aan strategische en inhoudelijke ambities
c. Optimaal benutten van kennis en middelen
d. Gezamenlijke afspraken maken over de zorg in de regio

Ruim 700 huisartsen maken op dit moment al gebruik van één of meer diensten van Hadoks.

Benoeming Raad van Bestuur
Om deze dynamische organisatie samen met alle medewerkers samen vorm te geven zijn per 1 januari jl. Rob Jansen en Henriëtte Dekkers-Sinke benoemd tot Raad van Bestuur (RvB) Hadoks. Rob Jansen zal de functie van voorzitter RvB vervullen en Henriëtte Dekkers-Sinke de functie van lid RvB.

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna