Feedback formulier

Heeft u een suggestie, klacht of compliment vul dan onderstaand formulier in.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent
over de zorgverlening van de huisartsenpost, of een signaal ter verbetering aan
ons wilt melden. Wij waarderen het als u ons de gelegenheid geeft van uw signaal of klacht
te leren en onze organisatie de kans geeft om daar waar nodig bij te sturen.

De klachtenafhandeling kent een formele en een informele procedure. U kunt op het digitale
klachten/signaleringsformulier aangeven welke manier uw voorkeur heeft.

Informele procedure/signaal

Indien u uw melding wenst af te geven als signaal, zal uw melding worden doorgestuurd naar
de klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal de melding met betrokken
zorgverleners binnen de organisatie bespreken teneinde leerpunten te ontdekken en
verbeteringen door te voeren.

Formele procedure/klacht

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de behandeling door een zorgverlener.
Als u een klacht hebt, kan er een bemiddeling plaatsvinden tussen u en degene tegen wie uw
klacht zich richt. Deze bemiddeling heeft als doel uw klacht naar tevredenheid af te handelen.
U zal hierbij begeleiding ontvangen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Van deze
diensten kunt u gratis gebruik maken. Uw klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Het
bespreken van een klacht met de betrokken zorgverlener leidt meestal tot een snelle oplossing
als u rechtstreeks en zo snel mogelijk na uw ervaring spreekt met degene die naar uw mening
uw klacht of onvrede heeft veroorzaakt.

Een klacht of signaal indienen

U kunt uw klacht of signaal indienen via bovenstaand klachtenformulier,
dat direct bij de klachtenfunctionaris terecht komt. De klachtenfunctionaris neemt dan zo
spoedig mogelijk contact met u op.

Om uw klacht/signaal goed in behandeling te kunnen nemen is het van belang dat u duidelijk
omschrijft waarover uw klacht/signaal gaat. Geef daarom zo feitelijk mogelijk neer wat uw
klacht/signaal is en wanneer de gebeurtenis waarover u niet tevreden bent plaatsvond.

Vermeld a.u.b. uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om uw melding te bespreken. Als u liever uw klacht of signaal per post verstuurd, stuurt u dan uw brief aan:

Klachtenregeling
T.a.v. de Klachtenfunctionaris
President Kennedylaan 15
2517 JK Den Haag

Andere mogelijkheden

Als u er ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u zich wenden tot
de geschilleninstantie. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen
Eerstelijnszorg (SKGE).

Voor meer informatie over de geschillenregeling en het indienen van een geschil kunt u terecht
op de website van de SKGE. U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief sturen. SKGE
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven, Tel. 088 0229100.

Smash_Flyer Klachtenregeling

Procedure

Meer informatie over de procedure en de afhandeling van uw klacht leest u in de Klachtenregeling Smash.

 

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna