Ons verhaal

Het is 11 maart 1910, op deze dag werd de Plaatselijke Huisartsen Vereniging (PHV) in Den Haag opgericht. Deze ‘’Vereniging van Haagse Huisartsen’’ behartigde de belangen van het grootste deel van de huisartsen in Den Haag en Rijswijk. Het bestuur van de PHV was het bestuur van de Doktersnachtdienst. Zij stelden de nachtdienstcommissie in, die verantwoordelijk was voor de dagelijkse gang van zaken. Dit was het beginpunt van wat nu 118 jaar later de Stichting voor Mobiele Artsen Service Haaglanden (Smash) is.

Het is 1939 wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De tragische omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog brachten de Haagse huisartsen noodgedwongen bij elkaar. Praktische zaken en juridische belemmeringen zorgden ervoor dat het bestuur van de PHV in 1940 zijn leden oplegde om gezamenlijk vanaf 10 uur ’s avonds de huisartsenzorg voor het grootste deel van Den Haag en Rijswijk te verzorgen. Nergens anders in Nederland werden zulke initiatieven genomen. Na de Tweede Wereldoorlog, op 4 augustus 1946, werd de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) opgericht, en werd ook de Haagse PHV onderdeel van deze organisatie.

In 2001 stond er heel veel werk te gebeuren. Want alle huisartsen zouden op 1 januari 2002  werkelijk deel gaan nemen aan de Doktersnachtdienst. Door de vele veranderingen vond men het leuk om met een nieuwe naam verder te gaan. En zo werd in 2002 de naam: Stichting Mobiele Artsenservice Haaglanden geregistreerd. De Smash is uitgegroeid tot een brede organisatie, verspreid over drie locaties is de Smash verantwoordelijk voor de huisartsenzorg in de regio Haaglanden.

Smash is door de jaren heen en ook nu nog dé organisatie vóór en dóór huisartsen in de regio Haaglanden ten behoeven van de zorg voor hun patiënten in de avond-, nacht- en weekend uren. De kern van de werkzaamheden zijn: ‘Mensen die buiten kantoren medische attentie nodig hebben voorzien van hulp en advies.’ Verder is het kwaliteitsbeleid een belangrijk speerpunt van Smash, op het gebied van de patiënt, veiligheid, bescherming van privacy gevoelige gegevens van patiënten en procedures in de organisatie voldoet Smash aan de hoogste kwaliteitseisen. 118 jaar later is Smash uitgegroeid tot een bruisende, zorg biedende en patiënt gerichte organisatie.

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 – 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna