Veelgestelde vragen

Hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar info@hadoks.nl. Wij proberen u binnen 5 werkdagen een reactie te geven. Heeft u een medische vraag; neem dan contact op met uw eigen huisarts.

 • Veelgestelde vragen
 • Dit zijn klachten waarmee u niet kunt wachten tot het volgende spreekuur van uw huisarts. Als u twijfelt, bel dan voor advies. Bijvoorbeeld als u ongerust bent of niet zeker weet of uw klacht kan wachten tot u naar uw huisarts kunt.
 • Met hinderlijke maar niet spoedeisende klachten maak u een afspraak voor het spreekuur van uw eigen huisarts. Het is ook niet de bedoeling dat u naar Hadoks Acute zorg belt als u een second opinion wilt of op werkdagen geen tijd hebt uw huisarts te bezoeken.
 • Herhalingsrecepten schrijven wij alleen uit voor zeer noodzakelijke medicijnen en alleen voor een korte periode. U krijgt nooit meer medicijnen op een recept dan u nodig heeft tot het eerstvolgende spreekuur van uw huisarts.
 • Nee, de huisartsenpost is er alleen voor spoedeisende hulp.
 • Wij werken alleen op afspraak. U belt dus altijd eerst naar 070 346 96 69. De doktersassistent die u aan de telefoon krijgt, bekijkt samen met u of een afspraak voor een consult of een visite nodig is.
 • Juist bij spoedeisende klachten is het belangrijk dat u snel de juiste hulp krijgt. Wij kunnen het snelst telefonisch vaststellen, wat u nodig heeft. Als u eerst belt, bepaalt de doktersassistent samen met u wat op dat moment de juiste zorg is voor u. Misschien is het niet nodig dat u naar de huisartsenpost komt en bent u geholpen met een advies. De doktersassistent schat tijdens het telefoongesprek ook in of u met voorrang geholpen moet worden.
 • Vooral op zaterdag en zondag kan het erg druk zijn. Soms zijn alle doktersassistenten tegelijk in gesprek. U wordt dan ‘in de wacht’ gezet. Door uw gesprek met de huisartsenpost voor te bereiden, helpt u mee de wachttijden kort te houden. Zo kunt u vooraf een koortsmeting verrichten, BSN nummer en geboortedatum van de patient noteren en de gebruikte medicatie verzamelen. Ook als u voor iemand anders belt. Welke vragen u kunt verwachten, kunt u lezen bij Voordat u belt...
 • Ja, onze doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om snel te beoordelen hoe ernstig uw gezondheidsklacht is. U kunt vertrouwen op hun deskundigheid. De medische adviezen van de doktersassistent worden altijd achteraf gecontroleerd door de dienstdoende huisarts.
 • Wij nemen alle telefoongesprekken op. Dit doen wij om de kwaliteit van de hulpverlening te bewaken. Ook gebruiken we de opnames om te controleren wat er precies gebeurd is als er klachten of misverstanden zijn. Deze opnames worden minimaal 2 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Alleen in het geval van een klachtenprocedure kan een gesprek langer worden bewaard. Er gelden strikte regels voor het opnemen van telefoongesprekken. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. De regels zijn vastgelegd in een protocol.
 • In principe wel, omdat wij de afspraak tijdens het telefoongesprek inplannen. Toch kan het voorkomen dat u moet wachten omdat consulten uit kunnen lopen of omdat er acute zorgvragen tussendoor komen.
 • De tarieven staan vermeld op onze website bij Kosten.
  De tarieven gelden, zowel 's avonds, 's nachts en in het weekend. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven vast.
 • Wanneer u contact opneemt met Hadoks Acute zorg ontvangt u of uw zorgverzekeraar altijd een rekening. Ook als u uitsluitend contact heeft gehad met de doktersassistent en telefonisch een medisch advies hebt gekregen. De doktersassistent is getraind in het zelfstandig afhandelen van een aantal klachten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van de aanwezige huisarts. Het medisch advies van een doktersassistent wordt achteraf altijd beoordeeld door een dienstdoend huisarts.
 • Het tarief voor de medische consulten wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) vastgesteld. Deze tarieven gelden voor een jaar. Per kalanderjaar kunnen de kosten daarom verschillen.
 • Dat kan. Ook als uw huisarts niet is aangesloten bij de huisartsenpost, kunt u voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden terecht bij Hadoks Acute zorg. Als u een afspraak krijgt voor een consult op de post of een visite aan huis, dient u direct elektronisch (pin) of contant te betalen. U ontvangt vervolgens een kwitantie. Bij een telefonisch consult krijgt u een factuur thuisgestuurd. De kosten kunt u daarna zelf bij uw zorgverzekeraar declareren.
 • Ja, wij zijn verplicht om informatie over uw contact met de huisartsenpost vast te leggen in een elektronisch dossier. Wij sturen uw eigen huisarts de volgende werkdag een elektronisch verslag van wat er is gebeurd. In dat verslag staat wat uw gezondheidsklachten zijn en welke behandeling is voorgeschreven. Uw huisarts verwerkt die gegevens in uw dossier. Zo is uw huisarts goed op de hoogte en is uw dossier actueel. De doktersassistente of de huisarts vragen altijd of de patiënt medicijnen gebruikt en eventueel allergisch is voor bepaalde medicijnen. Wanneer sprake is van een bijzondere situatie bij een patiënt en de huisarts verwacht dat de patiënt een beroep zal doen op de Smash, dan geeft de eigen huisarts relevante medische gegevens aan de huisartsendienst door.
 • Als u niet tevreden bent over uw (medische) behandeling bij Hadoks Acute zorg, kunt u een klacht indienen. Dat kan schriftelijk bij:
  Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden (KHH)
  President Kennedylaan 15
  2517 JK Den Haag
  Telefoon 070 302 98 22
  U kunt ook het digitale klachtenformulier invullen.
  Meer informatie vindt u op onze website bij Klachten of in onze Klachtenfolder.

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna