Bellen met de huisartsenpost

Als u belt, krijgt u een doktersassistent aan de lijn. Deze is opgeleid om uw
zorgvragen te beoordelen. De doktersassistent zal samen met u bepalen wat op dat
moment de beste zorg voor u is. Zo nodig bespreekt de assistent uw klacht met de
dienstdoende huisarts.

Juist bij spoedeisende zorgvragen is het belangrijk dat u snel de juiste hulp
krijgt. Wij kunnen het snelst telefonisch vaststellen wat u nodig heeft. Als u eerst
belt, bepaalt de doktersassistent samen met u wat op dat moment de juiste zorg is
voor u. Misschien is het niet nodig dat u naar de huisartsenpost komt en bent u
geholpen met een advies. De doktersassistent schat tijdens het telefoongesprek ook
in of u met voorrang geholpen moet worden.

Advies

Soms zal de doktersassistent u een advies geven over wat u zelf kunt doen totdat u
weer bij uw huisarts terecht kunt. De assistent is getraind in het zelfstandig
afhandelen van een aantal klachten. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van
de dienstdoende huisarts. Als dat nodig is, legt de doktersassistent uw klacht voor
aan de huisarts. Het medisch advies van een doktersassistent wordt achteraf altijd
beoordeeld door de dienstdoende huisarts.

Afspraak

Als uw klacht niet kan wachten, maakt de doktersassistent een afspraak voor:

 • een telefonisch consult;
 • een consult op 1 van de huisartsenposten;
 • een visite.

Neem bij een afspraak voor een consult altijd een geldig identiteitsdocument mee (uw
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Levensbedreigend

Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, zal de doktersassistent meteen
een ambulance laten komen. De huisartsenpost heeft een speciale dienstauto waarmee de
dienstdoende huisarts snel naar u toe kan komen.

Vragen

De doktersassistent vraagt naar uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en
leeftijd. Ook wordt gevraagd naar:

 • uw klacht(en);
 • uw medicijngebruik;
 • uw temperatuur (bij vermoedens van koorts);
 • de naam van uw huisarts;
 • uw verzekeringsgegevens (de naam van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringsnummer);
 • uw burgerservicenummer (BSN, u vindt dit nummer op uw verzekeringsbewijs of op
  uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Bij het telefoongesprek volgen we vaste en veilige procedures, vastgelegd in standaarden,
opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Werkwijze

Openingstijden

 

Callcenter maandag t/m donderdag
17.00 – 08.00 uur

Callcenter weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Callcenter feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna

Openingstijden huisartsenposten

Antoniushove
Maandag tot en met vrijdag van 17:00 – 24:00 uur
In de weekenden en op feestdagen van 08:00 – 24:00 uur.

Westeinde
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 24:00
In het weekeinde: zaterdag en zondag 08:00-24:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 8:00 de dag ervoor tot 24:00 uur de dag erna

Haga
Maandag tot en met donderdag van 17:00 – 08:00
In het weekeinde: van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08:00 uur
Op feestdagen: Vanaf 17:00 de dag ervoor tot 08:00 uur de dag erna