Voordat u belt…

De triagist zal u een aantal conform de Nederlandse Triage Standaard (NTS) stellen om
de urgentie van uw gezondheidssituatie te beoordelen. Zorg dat u de gegevens van uzelf,
of degene waarover u belt, bij de hand hebt.

Belangrijk!

 • Zorg dat u zowel de naam als de dosering weet van alle medicijnen die u of
  de patiënt gebruikt.
 • Neem in geval van koorts de temperatuur met een thermometer op.
 • Belt u voor iemand anders? Houd dan het telefoonnummer en adres van de
  patiënt bij de hand.
 • Zorg dat u de beschikking heeft over het Burgerservicenummers (BSN) van
  diegene die zorg nodig heeft. Het BSN vindt u op uw identiteitsdocument
  (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
 • Ook vragen wij u bij de patiënt te blijven en indien mogelijk de patiënt zelf het woord te laten voeren.

Vragen

De triagist vraagt naar uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en
geboortedatum. Ook wordt gevraagd naar:

 • uw klacht(en);
 • uw medicijngebruik;
 • uw temperatuur (bij vermoedens van koorts);
 • de naam van uw huisarts;
 • uw burgerservicenummer (BSN).Dit nummer staat u op uw verzekeringsbewijs of
  op uw identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Als u geen BSN kunt doorgevenof u bent woonachtig in het buitenland, krijgt u een rekening
volgens vaststaande tarieven toegezonden.

Bij het telefoongesprek volgen we vaste en veilige procedures, vastgelegd in
standaarden, opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Werkwijze

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag
17.00 – 08.00 uur

Weekend
Vrijdagmiddag 17.00 uur tot
maandagochtend 08.00 uur

Feestdagen
Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00
uur de dag erna